REJESTRACJA INTERNETOWA

Tekst poniżej, w kolorze czarnym,
jest instrukcją logowania.
Po zalogowaniu uzyskamy dostęp
do możliwości ustalenia
daty i godziny wizyty w gabinecie lekarskim.


Jak zalogować się jako pacjent?

W polu "Login":
wpisujemy PESEL osoby którą chcemy
zarejestrować do lekarza.

W polu "Hasło":
wpisujemy nazwisko pacjenta o numerze
PESEL wpisanym powyżej.
/tylko małymi literami bez polskich znaków / lub hasło otrzymane w przychodni

Następnie klikamy "Zaloguj"
lub naciskamy klawisz "Enter".