eRejestracja

Rejestracja internetowa przeznaczona jest wyłącznie dla pacjentów podmiotu leczniczego REMED+LECTUS Sp. z o.o.

Identyfikatorem logowania jest PESEL pacjenta.

Po zalogowaniu prosimy o poświęcenie chwili na uzupełnienie danych : adres e-mail, telefon kontaktowy.
Usprawni to kontakt z Państwem w przyszłości.

W przypadku wizyt pierwszorazowych w poradniach specjalistycznych, niedostarczenie skierowania do przychodni w ciągu 14 dni od momentu rejestracji będzie skutkowało skreśleniem z wyznaczonego terminu do danej poradni.